Agri-003.jpg 

 
AĞRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü 2012 yılında kurulmuştur.1 adet Orman İşletme Şefliği, 1 Adet ATM Şefliği ve 1 adet  Fidanlık Şefliği mevcuttur.
İşletme Şefliği ve ATM Şeflikleri Müdürlüğümüz bünyesinde Ağrı Merkezde bulunmaktadır. İşletme Şefliğimize ait 2 adet toplu koruma ekibi mevcut olup Ağrı Merkez de ve Doğubayazıt İlçesinde kurulmuştur.
İşletme Müdürlüğümüz Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay, Merkez, Hamur, Tutak, Patnos ve Eleşkirt İlçelerini kapsamakta olup Genel alanı 1.082.070,00 ha. dır. Müdürlüğümüz sınırları içerisinde Amenajman Plan verilerine göre 5.905 ha. orman alanı vardır. Tamamı bozuk ormandır.
TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU :
Doğu Anadolu Bölgesi‘nin en doğu ucunda yer alan Ağrı, bölgesinin coğrafi karakterini taşır. Genel olarak dağlık bir araziye sahiptir. İl toprakları Türkiye‘nin en yüksek yerlerini oluşturur.
Ağrı ‘da Doğu Anadolu‘nun en fazla kırılmış,  parçalanmış ve yeni devirlere kadar devam eden, geniş bir şekilde volkanik faaliyette bulunan volkanik dağlar ve yaylalara rastlanır. Ağrı‘nın çevresi dağlarla kaplıdır. Batıdaki Çakmak sıradağı hariç, diğerleri İlin kuzey ve güney doğrultusunda, sıradağ halinde uzanır. Kuzeydekine Arat dağları denir ve Mirgemir, Sinek, Çift Öküz dağları bölümlerine ayrılır. Güneyde uzanan Aladağ‘dır. Ayrıca tek başına yükselen Kösedağ, Ziyaret dağı, Tendürek, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı gibi dağlar vardır ki, bunlar sıradağlardan ayrı bir özellik gösterirler. Ağrı ili ve çevresinin toprak yapısı, volkanik kütlelerden meydana gelmiştir.
İlçe merkezlerinin kuruldukları yerler (Hamur ve Tutak hariç) ova olup, bunlardan uzaklaştıkça yayla ve dağlar başlar. İlin fiziki sınırlarına göre orta kısmında ovalar yer almıştır. Doğubayazıt‘ ta başlayan ovalık arazi, Diyadin, Taşlıçay ve Ağrı merkez ilçede Murat nehrinin her iki yanında devam eder, Eleşkirt Düzlüğü ile Tendürek ve Tahir Dağlarının doğru bir genişleme yaparak Hamur Deresi ile güneye uzanır. Geniş düzlükler olan Tutak ve Patnos ovalarını hafif bir engebe birbirinden ayırır. Farklı bir coğrafi yapı gösteren yer de Tendürek Dağı ve çevresindedir. Eski bir yanardağ olan Tendürek, tamamen sönmüş değildir. 1976 yılında Tendürek çevresinde deprem olmuştur. Yer yer sıcak buharlar tüten bacalar, sıcak su çıkan yerler vardır. Diyadin‘ de yeraltından çıkan sıcak ve madensel sular, Kaplıcalar yörenin manzarasını değiştirmiştir. İlin yüzölçümünün % 66‘sını dağlık ve engebeli arazi oluşturur. Bu dağlık yerler, sert ve volkanik kütlelerdir. Toprak yapısı; killi, tınlı ve volkanik alanlarda kükürtlü bir karakter gösterir. Eleşkirt yakınlarında derinlere inilmeden madenlere rastlanır. Doğubayazıt, Eleşkirt-Karaköse, Tutak ve Patnos ovaları birer çöküntü havzalarıdır. İl toprakları, Diyadin‘ den itibaren batıya ve Murat nehrine doğru meyilli olup, ekseni, kaynakları ve yatağı burada bulunan Murat suyu vadisini meydana getirir. Bu vadi boyunda boğazların birbirinden ayrıldığı ovalar sıralanır. Doğubayazıt ve Patnos bu alanın dışında kaldığından toprak yapıları ve iklimleri kısmen farklıdır. Dağ yükseltilerinin ortaya çıkardığı yapıya göre Ağrı İli; Doğubayazıt ovası, Eleşkirt-Karaköse ovası ve Tutak-Patnos ovasından itibaren üç coğrafya bölgesine ayrılır.
Arazinin volkanik oluşu, yağışların az, ısının çok düşük olması sebebiyle dağlar ve ovalar çıplaktır. Kara ikliminin özelliklerini gösterir. Kışlar çok sert geçer, Yazları sıcaktır. İlk ve sonbahar kısa sürer. Türkiye’nin en soğuk ve en uzun kışı Ağrı’da geçer. Senenin 115-125 günü karla kaplıdır. Yağmur azdır, daha çok kar yağar. Yıllık ortalama yağış, 328-545 mm’dir.
PERSONEL DURUMU :
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Şefi, 1 ATM Şefi, 1 Fidanlık Şefi, 1 Sayman 4 Orman Muhafaza Memuru, 1Tekniker, 4 Memur, 5 İşçi 4 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 23 Personel çalışmaktadır.