Ardahan 01.JPG 

ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :

GENEL BİLGİLER :
Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü 1976 yılında kurulmuştur. Ancak daha sonra kapatılarak yerine Göle Orman İşletme Müdürlüğü açılmış, kendisi ise bu müdürlüğe bağlı bir orman işletme şefliği olarak faaliyette bulunmuştur. 2011 yılında ise Göle Orman İşletme Müdürlüğü kapatılmış yerine tekrar Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü faaliyete açılmıştır. Kendisine bağlı 5 Adet Orman İşletme Şefliği ve 1 Adet ATM Şefliği birimleri vardır. Ardahan Orman İşletme Şefliği ve Yalnızçam Orman İşletme Şefliği İl merkezinde bulunmakta ve faaliyet alanları Merkez, Hanak, Çıldır, Damal İlçelerini kapsamaktadır. Uğurlu ve Köroğlu Orman İşletme Şeflikleri ise Göle İlçe merkezinde bulunmakta ve faaliyet alanı Göle İlçesini kapsamaktadır. Posof Orman İşletme Şefliği Posof İlçe merkezinde bulunmakta ve faaliyet alanı Posof İlçesini kapsamaktadır. ATM Şefliği Ardahan Merkezinde bulunmakta ve sorumluluk alanı bütün ilçeleri kapsayacak şekilde il sınırlarından oluşmaktadır. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü bu Orman İşletme Şeflikleri ile birlikte ormanların korunmasına hizmet etmek amacı ile köy ve kasabalarda kurulmuş olan 14 Adet Toplu Koruma merkezi ile hizmet vermektedir.
Genel Alanı Amenajman plan verilerine göre 547,671 Ha olup, bunun 30.757,40 Ha (%5,6) hektarı ormanlık alan 516.913,6 (%94,4) hektarı açık alandır. Ormanlık alanın 24.343,30 (%79) hektarı verimli orman, 6414,1(%21) hektarı verimsiz ormandır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU :
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan, yüksek ve engebelidir. Sahada 3.000 m ’yi aşan dağlar yer alır. Yalnızçam Dağları Artvin il sınırı boyunca uzanır. İlin kuzeydoğu kesiminde Keldağ (3.033 m), doğu kesiminde Akbaba Dağı (3126 m) yer alır. İl topraklarının güney kesimini de Allahuekber  Dağları ve Kısır Dağı (3.197 m) engebeli hale getirir. Allahuekber Dağlarına bağlı Kabak Dağı (3.054 m ) il sınırı içinde kalır. Kısır Dağı 3.197 m ile ilin en yüksek noktasıdır. Ardahan Platosu ilin orta kesiminde yer alır. Yüksekliği 1800-2000 m’ dir. Temelini Neojen volkanizması sonucu ortaya çıkmış lavlar oluşturur. İl genelinde karasal iklim hakim olup; kışlar uzun, sert ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklığı 3,7 °C olup, kışın -30,0 °C’nin altına iner. Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Ardahan’a yılda ortalama 550 mm yağış düşer. Sonbaharın ilk soğukları eylül ayının sonunda başlar, ilkbaharda mayıs ayının ortalarına kadar devam eder. İlin batı ve kuzeyinde daha çok Türkiye'de Karadeniz iklimi'nin özellikleri görülür. Bu özellik bitki örtüsünde de kendini gösterir. Batı ve kuzeyde özellikle Posof ilçesi ile Artvin’e komşu olan yörelerde ormanlıklar ve çalılar yer alırken, Ardahan'in güney kesimlerinde çayır ve meralar yaygınlık göstermektedir.
PERSONEL DURUMU :
Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli 1 İşletme Müdürü, 6 İşletme Şefi, 1 Sayman, 1 Sözleşmeli Avukat, 21 Orman Muhafaza Memuru, 22 Daimi İşçi, 17 Mevsimlik İşçi olmak üzere 76 personel bulunmaktadır.