01.JPG 

ERZİNCAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 1944 yılında Refahiye Amirliği olarak kurulmuş olup, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü olarak 10 Ocak 1959 tarihinde bağlanmıştır. 01 Ocak 1961 tarihindeki Orman Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşleri ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Merkezinde Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir. 3 adet Orman İşletme Şefliği, 2 adet ATM Şefliği,1 adet Fidanlık Şefliği ve 1 adet Kadastro-Mülkiyet Şefliği vardır. Erzincan Orman İşletme Şefliği ve Erzincan ATM Şefliği Erzincan’ın Merkez İlçesinde, Tercan Orman İşletme Şefliği ve Tercan ATM Şefliği Erzincan’ın Tercan İlçesinde,Kemah Orman İşletme Şefliği Erzincan’ın Kemah İlçesinde.  Bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli köy ve kasabalarda kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez, Kemah, Kemaliye, Çayırlı, Üzümlü, Otlukbeli ve Tercan İlçelerinin tamamını kapsamaktadır. Genel alanı, yenilenen Amenajman plan verilerine göre, 223.381,000 hektar olup, bunun 45.461,90 (%20)  hektarı verimli ormanlık alan, 177.919,1 (%80) hektarı verimsiz ormandır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
Erzincan İli Doğu Anadolu bölgesinin yukarı fırat bölümünde yer alır. 9 adet ilçeden oluşur. Bunlar Merkez, Kemah, Kemaliye, Refahiye, Tercan, Çayırlı, İliç, Otlukbeli ve Üzümlüdür. Kuzeyinde Giresun, Bayburt ve Gümüşhane; Batısında Sivas; Doğusunda Erzurum ve Bingöl; Güneyinde ise Tunceli, Malatya ve Elazığ illeriyle komşudur. Erzincan Jeolojik yapı itibariyle ikinci, üçüncü ve dördüncü zamanlarda oluştuğundan özel bir jeolojik yapıya sahip olduğundan Erzincan yöresi hem dağlık hem de platoluk bir coğrafyaya sahiptir. İl topraklarının %60’ını dağlar kapsar güneybatıda Munzur kuzeybatıda Refahiye dağları uzanır.
Erzincan İlinin denize yüksekliği 1185 metredir. Erzincan İli karasal iklim özelliklerine sahip olup doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya Dışındaki diğer tüm illerden daha ılımal bir iklime sahiptir. Doğu Anadolu ve İç Anadolu İklimler arasında bir geçiş niteliği taşıyan Erzincan iklimi doğu Anadolu bölgesi basınç kuşaklarına, ilin yüzey şekilleri ve yükseltilerine göre yer yer farklılıklar göstermektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 11,6 derecedir. Çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi yaşanmaktadır. Kış mevsiminde ise, doğuda gelen Sibirya kaynaklı hava kütlesinin tesirlerinde kaldığı zamanlarda oldukça sert kış günleri yaşanmaktadır. Tarih öncesi çağlarda Urartu egemenliğinde olan bölge doğu-batı, güney-güneybatı yol güzergâhların da olması sebebiyle ve tarihi ipek yolunun Erzincan’dan geçmesi sebebiyle tarih boyunca önemini korumuştur.  Don olayı genel olarak Kasım ayında başlayıp, Nisan ortalarına kadar sürmektedir. Erzincan ilinin ortalama kar yağışlı gün sayısı 21,9 toplam karla örtülü gün sayısı 29,4’dür. Kar yağışları da Ekim ayı sonlarında başlayıp, Nisan ayına kadar sürmektedir. Yağış itibariyle, yıllık 32.5 mm.’lik yağış ortalamasına sahiptir. En yağışlı mevsim ilkbahardır. Genel olarak en fazla yağış Kasım ayında, en az yağış da Ağustos ayında kaydedilmektedir. Erzincan ili yıllık nem ortalaması (bağıl nem) %63,34’dür.
PERSONEL DURUMU :
Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 3 İşletme Şefi, 2 ATM Şefi,1 adet fidanlık Şefi, 1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 2 İşletme Mühendisi, 1 Sayman, 1 Avukat, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Ağaçlandırma Teknikeri, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Hizmetli Memur, 11 memur, 1 4/C’li sözleşmeli memur, 20  Orman Muhafaza Memuru, 35 Daimi İşçi, 11  Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 98 personel  çalışmaktadır.