Erzurum 01.JPG 
ERZURUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü 1955 yılında kurulmuştur. 6 Adet Orman İşletme Şefliği ( Erzurum, Tortum, Uzundere, Horasan, İspir, Çamlıkaya ) Orman İşletme Şeflikleri ile 5 Adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza  (Erzurum, Aşkale, Horasan, Tortum, İspir) şefliği, 1 Adet Kadastro Mülkiyet Şefliği 1  Adet Eğitim Merkezi Şefliği ve 1 Adet te Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği (Erzurum) olmak üzere 14 adet birim de hizmet vermektedir.
Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü Erzurum Şehir merkezi, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, İspir, Pazaryolu, Horasan, Pasinler, Aşkale, Çat, Uzundere ve Tortum ilçeleri ile sınırlanmaktadır.
Genel Alanı, yenilenen Amenajman Plan verilerine göre 2.009.079,5 Hektar olup, bunun 121.748,0 hektarı ormanlık alan 1.887.331,5 hektarı açık alandır. Ormanlık alanın 33.945,5 ha ( % 28)  verimli,  87.802,0 (%72) hektarı ise verimsiz ormandır.
TOPOĞRAFİK YAPISI ve İKLİM DURUMU :
Erzurum ili Türkiye'nin orta ve batı kesimlerine göre, yükseltinin fazla olduğu illerden biridir, Doğu Karadeniz dağlarının doğu uzantıları olan Rize Dağları ili kuzeyden çevreler. Karadeniz'e paralel düzenli sıralar durumunda uzanan bu dağlar, geçit vermez ve yüksektir. Kuzey Anadolu dağlarının iç sıraları Çoruh Vadisi ile Aşkale-Erzurum-Pasinler çöküntü alanı arasında yer almaktadır. Bu sıra dağlar ilin batısında Çoruh ve Karasu vadilerinin birbirlerine yaklaştığı Kop Dağlarıyla başlar.
Pasinler Ovası ile Gürcü Boğazı arasındaki Kargapazarı Dağları ise güneye doğru uzanır, incelir ve orta yükseklikte bir dağ sırasına dönüşür Oltu Çayı ile Aras Havzası arasındaki alanda Hasanbaba ve Güllü dağları bulunur. Batıda Munzur ve Mercan Dağlarının devamı olarak uzanan Karasu-Aras Dağları, doğuya doğru Dumanlı, Palandöken ve Sakaltutan Dağlarını oluşturur. Köse ve Aşağı Dağ sırası ile Ağrı Volkanına kadar uzanırlar.
Vadiler
Erzurum, Hazar denizi, Karadeniz ve Fırat Havzalarının birleşme alanında bulunan bir ildir. Üç ana havzada beş büyük vadi yer almaktadır: Çoruh Vadisi, Karasu Vadisi, Aras Vadisi, Oltu Vadisi ve Tortum Vadisi.
Ovalar
Ovalar il toplam alanının ancak %4'ünü kaplar ve daha çok Karasu-Aras çöküntü alanında yer alır. Bunların dışındaki düzlükler ise genellikle yayla niteliğindedir. Karasu ve Aras Vadilerinde birbiri ardına sıralanmış küçüklü büyüklü birçok ova vardır. Çobandere Dağlarının batısında Erzurum, doğusunda ise Pasinler yüksek ovaları yer alır.
Başlıca ovalar Erzurum Ovası, Gez Ovası, Ilıca Ovası, Daphan Ovası, Pasinler ovasıdır. Bu ovaların dışında kalan, Çoruh, Tortum, Oltu ve Tuzla Suyu vadilerindeki düzlükler ile Serçeme Çayının kaynak alanında bulunan Ovacık çukurluğu daha çok yayla niteliğindedir
İklim Durumu
Anadolu'nun doğu kesiminde genel olarak karasal iklim koşulları hakimdir. Doğuya gidildikçe, karasallık derecesi artar. Yıllık yağış miktarı fazla yüksek olmamakla birlikte, kuvvetli sağanaklar mevcuttur. Kar uzun süre yerde kalır ve don bir etken olarak kendini gösterir. Donun çözülmesi ile oluşan heyelan ise, yamaçları işler.
İl arazisinin büyük çoğunluğunda, karasal iklim özellikleri egemendir. Kışlar uzun ve sert, yazlar kısa ve sıcak geçer. Kış ve yaz mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı büyük olduğu gibi gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı da büyüktür. İl topraklarının kuzey kesimlerinde, yüksekliği yaklaşık 1000 ila 1500 metrelere inen vadi içleriyle çukur sahalarda iklim, büyük ölçüde sertliğini yitirir.
Sıcaklık
1929'dan bu yana gözlem yapılmakta olan Erzurum il merkezindeki meteoroloji istasyonunun sonuçlarına göre, ilde en soğuk ay ortalaması, -8.6 °C, en sıcak ay ortalaması 19.6 °C, en düşük sıcaklık -35 °C ve en yüksek sıcaklık ise, 35 °C'dir.
Yağış
Yıllık yağış tutarı 453 mm kadardır. En az yağış kış devresinde düşer. Bu devrenin yağışları kar biçiminde olup, kar yağışlı gün sayısı 50 ve kar örtüsünün yerde kalış süresi ise 114 gün kadardır. En yağışlı devre ilkbahar ve yaz mevsimleridir.
Erzurum' da Eylül ortalarından itibaren toprakta su rezerv edilmeye başlar. Şubat- Mayıs arası toprakta fazla su vardır. Temmuz ortasından Eylül ortasına kadar toprakta su eksikliği görülür.
PERSONEL DURUMU :
Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde;
1 İşletme Müdürü,
1 İşletme Müdür Yardımcısı,
14 Mühendis
3 Tekniker
2 Teknisyen,
1 Avukat,
2 Sayman,
26 Orman Muhafaza Memuru,
2 İdari Şef,
1 Şoför,
1 Hizmetli,
3 Yardımcı Hizmetler,
2 Diğer Hizmet Personeli,
3 4/C’li Personel,
105 Daimi İşçi,
23 Geçici İşçi, olmak üzere toplam 217 personel ile hizmet vermektedir.