Kars 01.jpg 

KARS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Kars Orman İşletme Müdürlüğü 2011 yılında 645 sayılı KHK ile kurulmuştur. 1 Orman İşletme Şefliği ve 1 Adet ATM Şefliği vardır. Şefliklerin ikisi de Kars İl Merkezinde İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer almaktadır. Kars Toplu Koruma Merkezi de yine Kars İl Merkezinde Orman İşletme müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır.
Kars Orman İşletme Müdürlüğü Kars Merkez, Digor, Selim, Susuz, Arpaçay, Akyaka İlçelerini kapsamaktadır.
Genel alanı 808.808 Ha olup bunun %5 i ormanlık alanlara tekabül etmektedir. Bunun %4lük kısmı verimli orman %1 lik kısmı ise bozuk orman vasfında bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU :
Kars kuzeyden Ardahan, batıdan Erzurum, güneyden Ağrı, güneydoğudan Iğdır illeri ile çevrilidir. Türkiye’nin doğu sınırında yer alan Kars ili, doğu komşusu Ermenistan’la Türkiye’nin sınırlarını oluşturmaktadır.
Kars’ta yeryüzü şekillerini yüksek platolarla bu platolar üzerinde yükselen kıvrım dağları belirler Kars ili toprakları bir yandan Aras ve Arpaçay vadileri diğer taraftan Yalnızçam dağları ili çevrilidir. Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının deniz seviyesinden yüksekliği 1.768 metredir. Akarsu vadileri boyunca sıralanan ovaların arasında yer alan platolar, İl topraklarının %51’ini oluşturur. Kars Ovası’nın yüzölçümü 2500 km2 olup, Doğu Anadolu bölgesinin en geniş ovasıdır.
Kars ili topraklarının tamamı Aras ana havzasında yer alır. İlde çıkan sular Aras nehri aracılığıyla Hazar Denizine dökülür. İlin en önemli akarsuları Aras Nehri, Arpaçay ve Kars Çayı’dır. Bingöl Dağlarının kuzeybatı eteklerinden çıkan Aras Nehri kuzeye doğru akar. Kar rejimi içinde kalan nehir suları kış aylarında donar, yaz aylarında ise alana düşen bol yağmurla su yitimini karşılar.
Türkiye’nin ve Doğu Anadolu Bölgesinin en soğuk bölümünde yer alan Kars’ta, yüksek yayla iklimi özellikleri gösteren karasal iklim tipi egemendir. İlde kışlar oldukça soğuk ve sert, kısa süren yazlar ise, ılımlı hatta serince geçer. Yüksek sıradağlarla çevrili olan bölge, denizlerin ılımanlaştırıcı etkisinden yararlanamamaktadır. Sibirya Yüksek Basınç Merkezinin etkisinde olan Kars ülkemizin en soğuk yöresidir. Kars’ta kış dönemi, 6 aydan uzun bir süreyi kapsamakta olup, Ekim ayı ortalarında başlayan kış, Mayıs ayının ortalarına kadar sürmektedir. Yıllık yağışın büyük bir bölümü ilkbahar aylarında gerçekleşmektedir. Yıllık yağış ortalaması 489,5 mm.dir.
PERSONEL DURUMU :
 
Kars Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Şefi, 1 sayman,2 İdari Şef, 3 Orman Muhafaza Memuru, 1 Avukat, 4 Memur, 1 4/C li personel 3 daimi ve 3 geçici işçi olmak üzere toplamda 21 adet personeli bulunmaktadır.