Oltu Hizmet Binası.jpg

OLTU  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Oltu Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuştur. 4  adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği     vardır. İşletme Şefliklerinden Olur Orman İşletme Şefliği Olur İlçesinde Narman Orman İşletme Şefliği Narman İlçesinde bulunmaktadır. Bu orman işletme şeflikleri Merkez Toplu Koruma olarak hizmet etmek amacıyla  kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
Genel alanı, yenilenen Amenajman plan verilerine göre; 320565,7, hektar olup, bunun 95990,8  hektarı ormanlık alan 224574,9 hektarı açık alandır. Ormanlık alanın 32784,2 hektarı verimli orman 63206,6 hektarı verimsiz ormandır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU :
Oltu Doğu Anadolu  Bölgesinde yer almakta olup, Erzurum ilinin ilçelerinden biridir. Erzurum’a  120 km uzaklıkta,  Doğu Anadolu Bölgesinin Kuzey Kısmında  bir yerleşim yeridir. Kuzeyinde Yusufeli ve Uzundere, Güneyinde Narman doğusunda Şenkaya,  batısı Tortum İlçeleri ile  çevrilidir.  En yükseği 1275 m ile  1380  km' dir. Çoruh nehrinin kollarından olan Oltu Çayının açtığı vadinin genişlediği alanda kurulmuştur. Ormanlık alanlarla çevrilidir.
İlçede hakim rüzgarlar genellikle mevsimlere göre farklılıklar gösterir. Yaz mevsiminde Karadeniz Bölgesinde mevzii yüksek basınç, Anadolu'da ise mevzii bir alçak basınç merkezi meydana gelir. Dolayısıyla Karadeniz'den antisiklon merkezine doğru akan rüzgarlar oluşur ve bunlar Kuzey-Doğu ve Kuzey-Batı rüzgarlarıdır. Kış mevsiminde ise geçici alçak basınç merkezlerinin etkisi altındadır. İlçede güneybatı ve güney yönlerinden esen kuru ve sıcak rüzgarlar, ilçede bulunan nemi azaltırlar. İlçenin nem ortalaması %20'dir. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında bu rakam ortalama %20-25'a ulaşır. Aralık ayında ise %5 'e düşer. İlçenin mutlak nemi ise yılda ortalama 2.0 gramdır. Mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılı olduğundan yaz aylarında en yüksek değeri bulur. İlçeye en fazla yağış Nisan ve Mayıs ayında, en az yağış ise Temmuz ayında düşer. Yıllık ortalama yağış miktarı 1.3 M3 kg  civarındadır. Yağmurlu gün sayısı yılda ortalama 90 gündür.
PERSONEL DURUMU :

Oltu Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 müdür yardımcısı, 5 işletme şefi, 1 sayman,14 memur, 20 orman muhafaza memuru, 21 daimi işçi, 13 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 76 personel çalışmaktadır