001.jpg

 
REFAHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü 1944 yılında Refahiye Amirliği olarak kurulmuş ve 1 Ocak 1961 tarihinde Orman Genel Müdürlüğünün uygun görüşleri ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü kurularak Refahiye Orman İşletme Şefliği olarak Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır.
03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016/9164 sayılı bakanlar kurulu Kararı ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Refahiye orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.
2 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği vardır. Refahiye Orman İşletme Şefliği, Refahiye ATM Şefliği Refahiye, İliç Orman İşletme Şefliği İliç İlçesinde bulunmaktadır. Bu Şeflikler İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli köy ve kasabalarda kurulmuştur.
Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü, Refahiye ve İliç İlçelerinin tamamını kapsamaktadır. Genel alanı, yenilenen Amenajman plan verilerine göre, 429.232,00 hektar olup, bunun 24.388,00 (%5)  hektarı verimli ormanlık alan, 404.844,00 (%95) hektarı verimsiz ormandır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
Refahiye İlçesi  Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Kuzeyinde Giresun, Bayburt ve Gümüşhane; Batısında Sivas; Doğusunda Refahiye; Güneyinde ise Kemah, Malatya ve Elazığ illeriyle komşudur. Refahiye, ekseriyetle dağlık bir araziye sahip olup hayvancılık için oldukça uygun bir coğrafyaya sahiptir. Batı'da Sivas'ın İmranlı ilçesi ile doğal bir sınır oluşturan Kızıldağ yer almaktadır. Kızıldağ oldukça heybetli görünümüyle Refahiye-Kemah ilçe sınırındaki dağ köylerinden dahi çıplak gözle seçilebilmektedir ki bu mesafe yaklaşık olarak 50 kilometredir. Doğu'da ilçeyi Refahiye'a bağlayan ve uluslararası bir yol olan E-80 karayolunun da geçtiği ve yaklaşık 2100 metre rakıma sahip olan Sakaltutan Geçiti bulunmaktadır. İlçenin güneydeki Kemah sınırında doğu-batı ekseninde uzanan Gülendağı bulunmaktadır. Gülendağı gerek geniş orman örtüsü ve gerekse de zengin flora ve faunası ile tanınmaktadır. Buradaki ormanlar önemli miktarda sarıçam (Pinus sylvestris) popülasyonunu barındırır. Refahiye İlçesinin denize yüksekliği 1700 metredir. Refahiye İlçesi karasal iklim özelliklerine sahip olup Kışlar çok soğuk ve uzun yazlar ise kısa ve serin geçer.Doğu Anadolu ve İç Anadolu İklimler arasında bir geçiş niteliği taşıyan Refahiye iklimi doğu Anadolu bölgesi basınç kuşaklarına, İlçenin yüzey şekilleri ve yükseltilerine göre yer yer farklılıklar göstermektedir. Refahiye şehrinde soğuk ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Dsb olarak adlandırılabilir. Refahiye ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 9.0'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı 537 mm’dir.
PERSONEL DURUMU :
Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Şefi, 1 ATM Şefi, 1 Hizmetli Memur, 13  Orman Muhafaza Memuru, 5 Daimi İşçi, 2  Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 25 personel  çalışmaktadır.