01.jpg 

SARIKAMIŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü 13.11.1937 tarihinde Çevirge Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 14.08.1944 tarihinde Revir Amirliğine dönüştürülmüştür. 27.09.1946 tarihinde Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 01.04.1951  tarihinde Sarıkamış Başmüdürlük olmuş, 1954 yılında Başmüdürlük Erzurum’a nakledilmiştir. 1946 yılında kurulan  Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı iken Kars ve Iğdır illeri İşletme müdürlüğünden ayrılarak 1989 yılında Kars Orman İşletme Müdürlüğü olarak kurulmuş ve bu işletme müdürlüğü 06.07.2000 tarihinde kapatılarak yeniden Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır. İşletme Müdürlüğünün merkezi Sarıkamış ilçesidir. İşletme Müdürlüğü Kars iline bağlı Sarıkamış ve Selim ilçelerini kapsamaktadır. Ayrıca Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı bazı köyleri de İşletme Müdürlüğümüz dahilinde kalmaktadır. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünün Boyalı, Çamyazı, Hamamlı, Sarıkamış ve Karakurt olmak üzere toplam 5 adet Orman İşletme Şefliği ve 1 adet Fidanlık Şefliği bulunmaktadır. 2011 yılı içinde 645 sayılı K.H.K ile Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bulunan Kars Orman İşletme Şefliği, Kars Orman İşletme Müdürlüğüne; Iğdır Orman İşletme Şefliği ise Iğdır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır. İşletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli köy ve kasabalarda kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
Genel alanı, yenilenen Amenajman  plan verilerine  göre;  213.671 hektar  olup,  bunun 39.706,9 (%19)  hektarı ormanlık alan, 173964,1 (%81)  hektarı açık alandır.  Ormanlık  alanın 33.361,8 (%84) hektarı verimli orman 6.345,1 (%16) hektarı verimsiz ormandır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
Sarıkamış, Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum-Kars Bölümünde yer almaktadır. 2102 m yüksekliğinde olup Kars'a 55 km. uzaklıktadır. Sarıkamış; doğusunda Selim ve Kağızman, batısında Şenkaya ve Horasan, güneyinde Horasan ve Eleşkirt, kuzeyinde ise Selim ve Şenkaya İlçeleri sınırları ile çevrili, ortalama yüksekliği 1500-2000 metre olan yüksek bir plato durumundadır.
Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915) 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı harekat, Osmanlı Ordusu Bardız, Çermik Köyü, Allahuekber Dağlarından Rus ordularını Sarıkamış’ta imha etmek için taarruza geçmişlerdir. Kış şartlarını ağır olması nedeni ile 5 Ocak 1915 Tarihinde savaşmadan ağır bir kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Tarihçilere göre 60-90 bin civarında asker iklim şartlarına yenik düşerek  şehit olmuşlardır..
Sarıkamış, Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerindendir. Sarıkamış'taki kar kristal olup 1 yılın 6 ayı karla geçmektedir. Çamurlu Dağ, Sarıkamış Bayraktepe (Cıbıltepe)’de 950 metre ve 1700 metre arasında 7 Adet Kayak Pisti bulunmakta,  ayrıca  Sarıkamış Şehitliği, Allahuekber Dağları Şehitliği, Divik Yayla Şehitliği, Tekçam Şehitliği, Hamamlı Dikenli Tabya Şehitliği, Çakırbaba Şehitliği, Bardız ve Çermik Yayla Şehitliği,  Micingirt Kalesi, Kızlar Kalesi, Yedi Kilise (Yenigazi) Kalesi, Zivin Kalesi, Köroğlu Kalesi, Zek (Sırataşlar) Köyü Kalesi ve özellikle Çar Nikola Köşkü Sarıkamış'ın belli başlı tarihi ve turistik yerleridir.
Sarıkamış ilçesinin yüzölçümü 1732 km2’dir. Sarıkamış karasal iklime sahip olup kışları çok uzun, soğuk ve sert, yazlar ise kısa ve serin geçmektedir. Sonbaharın genelde mevsimine göre kendisini erken hissettirdiği, ilkbaharın da yoğun yağışlarıyla  uzun süren bir bahar  havasının hakim olduğu Sarıkamış'ın kendisine has bir iklimi vardır. Sarıkamış'ta yıllık ortalama sıcaklık değeri 3.4 0C’ dir. Sarıkamış'ta sıcaklık kış aylarında -35-40 0C' ye kadar düşmekte, yazları ise en fazla 31 0C' ye kadar çıkmaktadır.
Sarıkamış'ta rakım yüksek olduğundan, ülkemizin, basıncı en düşük yerlerinden biridir. Ortalama yıllık basınç değeri 790 milibardır. Hakim olan rüzgarın yönü Güneybatı olup, yıllık ortalama hızı ise 2.2 m/sec. dir. Bu da yaklaşık olarak 7–10 km. demektir.

İşletme Müdürlüğünün kuzeyi Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü, güneyi Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü, doğusu Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ve batısı Oltu Orman İşletme Müdürlüğü, Narman Oltu Orman İşletme Şefliği ve Horasan İşletme Şefliği ile çevrilidir.
PERSONEL DURUMU :
Sarıkamış Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 5 İşletme Şefi,1 adet Fidanlık Şefi, 2 Mühendis, 1 Sayman, 21 Memur, 14 Orman Muhafaza Memuru, 34 Daimi İşci, 13 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 92 personel çalışmaktadır.