Arabuluculuk Başvurusu
 
"Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, arabulucular tarafından Bölge Müdürlüğümüze yapılacak arabuluculuk davetlerinde esas alınacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır."
 
Adres   :  Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
                Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Yakutiye/Erzurum
 
Telefon :  0442 2350694-95 /2231
 
E-posta : yusufguzeldir@ogm.gov.tr
 
 
Not: Arabuluculuk davet mektubunda başvuru sahibinin talebi/talepleri net olarak belirtilmelidir. Davet mektuplarında başvuru sahibinin Bölge Müdürlüğümüz ile olan illiyeti, birimlerimiz bazında ve varsa tüm bilgi ve belgelerin yer alması, arabuluculuk sürecinin olumlu yönde sonuçlanabilmesi açısından son derece önemlidir.