AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞÜBE MÜDÜRLÜĞÜ​

ORMANLARIMIZDA UYGULANACAK SİLVİKÜLTÜREL

ESASLAR VE İLKELER

Silvikültür; planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte doğal olarak yetişmiş ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve bu ormanların kendisinden istenilen fonksiyonları en iyi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Silvikültürün esas amacı, ormanlarda en az masrafla mevcut ekolojik şartların mümkün kıldığı ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonların en yüksek kalite ve kantitede, toplumun ihtiyaçlarını devamlı olarak karşılayacak şekilde üretilmesini sağlamak ve bu fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilecek nitelikte dış etkilere dayanıklı ormanlar meydana getirmektir.

Kısaca ifade etmek gerekirse silvikültür;

-Biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı sağlıklı ve stabil ormanların kurulmasını,

-En yüksek miktar ve kalitede sürekli olarak orman ürünleri üretiminin sağlanmasını,

-Ormanın çeşitli ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını kendisine amaç edinir.

Silvikültürün kendisi bir amaç değil, amaçlara ulaşmada kullanılan en önemli araçtır. Ormanların sürdürülebilirliği ancak silvikültürel sistemlere dayalı uygulamalarla gerçekleştirilebilir.

 Silvikültürel uygulamalara yol gösteren ilkeler, ormanlardaki ağaç türleri, kuruluş özellikleri ve işletme amaçlarına göre belirlenmektedir. Ancak, bu husus Ülkemizin  sahip olduğu çok farklı iklim bölgeleri,  ormanlarımızın yapısı, farklı jeolojik oluşumlar ve topoğrafik özellikler nedeniyle çok büyük farklılıklar gösterebilmekte ve önem taşımaktadır.

Bu nedenle; Mevcut ormanlarımızı oluşturan ağaç türlerinin biyolojik ve silvikültürel özellikleri ile, yetişme ortamı şartları dikkate alınarak “Kesime Olgunluk Çağı”na gelmiş koru ormanlarımızı gençleştirmek, gençleştirilen alanları optimal kuruluşa kavuşturmak, biyotik ve abiyotik zararlılara karşı daha dayanıklı bir yapı kazandırmak amacı ile gelişme çağlarına uygun silvikültürel bakımlarını yapmak, bozuk orman alanlarını rehabilite etmenin yanı sıra, bozuk baltalık alanlarını imar-ihya ederek verimli korulara  dönüştürmek, sosyal problemlerin giderildiği baltalık ormanların koruya dönüştürülmelerini sağlamak amacıyla yapılacak teknik ve idari işlemlerin esaslarının ana hatlarıyla belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, son yıllarda bütün dünyada artan ormansızlaşma, çevre sorunları ve küresel ısınmanın yanı sıra ormanların karbon tutmadaki rolleri ile ekolojik-sosyal fonksiyonlarının öneminin artması sonucunda “Doğaya Yakın  Ormancılık” anlayışı  ve uygulamaları  da ön plana çıkmıştır.

Ormanlarımız ve Ormancılığımız meydana gelen bu değişim ve gelişmelerden etkilenmekte, bu konudaki silvikültürel esaslar ve ilkelerin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir.

dairbaskanliklariweb_24.gif