SUNUŞ

Sürdürülebilir ormancılık ilkeleri doğrultusunda ormanların işletilmesi sonucu elde edilen orman ürünlerinin değerlendirilmesi, bir taraftan toplumun ihtiyacı olan orman ürünlerinin karşılanması, diğer yandan ormancılık faaliyetleri için gerekli kaynağın sağlanması ile orman içi ve civarında yaşayan orman köylerinin sosyo – ekonomik açıdan işlendirilmesi işletme pazarlama faaliyetleriyle gerçekleştirilmektedir.

 Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesi gelir kaynaklarının tamamına yakını orman ürünleri satış gelirinden oluşmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER

Ormancılığın ana amaçlarından biride orman kaynaklarından faydalanmaktır.” Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile toplum refahına ve ülkenin kalkınmasına uygun değer katkıların sağlanması” yönünde üretim amacıyla işletilen ormanların bugünkü ve gelecekteki artım ve gelişme potansiyeli riske edilmeden, bu ormanların işletilmesiyle toplum ve sanayinin orman ürünleri talebinin kalite ve miktar olarak en iyi şekilde karşılanması temel amaç ve hedefleri oluşturmaktadır.

Orman ürünlerinden faydalanma ile ilgili politika ve öncelikler;

Orman ürünlerine ayrılan orman alanlarından optimum odun üretimini; toplumun odun hammaddesi ihtiyaç ve taleplerini, yerel ve ülkesel düzeylerde, uygun uluslar arası pazarlarla rekabet edebilir şekilde karşılanmasıdır.

Bu amacın gerçekleşmesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi piyasaya kısa sürede,istediği zaman ve vasıfta emval verilmesinin sağlayacak dikili ağaç satışlarının sektörde yaygınlaştırılması ve bu sistemin içerisine halihazırda üretim işi yapan köylü ve kooperatiflerin entegrasyonunun sağlanarak işgücünün değerlendirilmesidir.

Zengin biyolojik çeşitliliğimiz içerisinde yer alan ve her geçen gün artan ekonomik değeri ile talebi yoğunlaşan odun dışı ürünlerin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesidir.

Orman ürünlerinin standardizasyon ve sertifikalandırma sistemini, ulusal koşullar ve uluslar arası gelişmeler dikkate alınarak belli bir süreç içinde geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılarak maliyetlerin azaltılması için araştırma,geliştirme ve eğitim çalışmalarına,iç ve dış piyasaların takibine ağırlık verilmesidir.

İŞLETME VE PAZARLAMADA TEMEL HEDEFLERİMİZ


Sektördeki gelişim ve değişmeler yakinen izlenerek TALEBE GÖRE ÜRETİM planlaması,

Satış gelirinde EN YÜKSEK HÂSILAT elde edilmesi yönünde piyasa talebinin miktar, kalite ve standart olarak karşılanmaya çalışılması,

İşletmecilikte yaşanan olumsuzlukların (Artan cari gider,personel azlığı)çözümünde önemli bir araç olan DİKİLİ SATIŞ’ın yaygınlaşması,orman satış depolarının azaltılması,RAMPA SATIŞINA ağırlık verilmesi

Orman löylü ve kooperatiflerinin KANUNİ HAKLAR’ını zamanında ve yerinde verilmesi ile idari ve hukuki ihtilafa neden olunmaması,

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜN (Defne,Adaçayı,Kekik v.s.) potansiyelimizden optimum faydalanmayı sağlayacak çalışmalar artarak sürdürülmesi,

Orman işçiliğinde orman köylüsünün eğitimi ile uygulamada her kademedeki personelimizin işletmecilikte EĞİTİM ve MOTİVASYONU’NUN gerçekleştirilmesi,

AB geçiş sürecinde standardizasyon ve sertifikasyon çalışmalarına ağırlık verilerek;

RASYONEL VE VERİMLİ BİR

ORMAN İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMASIDIR.

 dairbaskanliklariweb_24.gif