İZİN VE İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

 GÖREV VE YETKİLERİ

Orman Kanununun  17/3 üncü maddesi gereğince; savunma, ulaşım, haberleşme, su, atık su, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete  ait sağlık, eğitim ve  spor tesislerine izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
Orman Kanununun 115 inci maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,

Daha önce izne konu edilen turistik tesis izinleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmek,

Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek.

Görev alanı ile ilgili yıllık hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak

Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda izleme, denetleme, değerlendirme ve istatistiki bilgileri üretmek,

Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.

 dairbaskanliklariweb_24.gif

 


​​