KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV  VE YETKİLERİ

 • Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yıllık iş programlarını talimatlar doğrultusunda komisyonlarla birlikte hazırlamak, Genel Müdürlüğün onayını müteakip programları takiple zamanında gerçekleşmesini sağlamak.
 • 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre kadastrosu yapılan ormanların sonuçlandırma dosyalarının İşletme Müdürlüklerince yapılmasını takip etmek.
 • Orman Kadastro dosyalarının kıymetli evraktan sayılarak arşivlenmesini sağlamak.
 • Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontrollüne ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak.
 • Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
 • Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin yararlanmasına ait iş ve işlemleri takip etmek.
 • Orman tahdit ve kadastrosuna itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek ve sonuçlandırma.
 • Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemlerini yapmak.
 • Orman Kadastro Komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Bölge Müdürü’nün vereceği benzeri görevleri yapmak.


 


dairbaskanliklariweb_24.gif