MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV  VE  SORUMLULUKLARI

Makine İkmal Şube Müdürlüğünün görevlerini 3 ana başlık altında    toplamak mümkündür.

Orman Yolları yapımı ve tamir işleri   

Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerin inşaat işlerinin yapım ve  onarım işleri   

Hizmet vasıtaları ,İş,Üretim ve Koruma Makinelerinin İşletme ve İkmal işl

         ORMAN YOLLARI YAPIMI VE TAMİRİ 

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerinin ormanlarındaki yol ihtiyaçları öncelikle yol şebeke planları ile planlanmış olup,bu yollar belirli bir program dahilinde her yıl belirli bir miktarda uygulamaya dönüştürülerek yaptırılmaktadır.Makine İkmal Şube Müdürlüğünde söz konusu yolların her türlü planlanması program teklifleri yapılır ve Genel Müdürlüğümüzce verilen program ve ödenekler çerçevesinde İşletmelerin yol ihtiyacına göre gerekli tevziat yapılır.yapılacak yolun etüt ve aplikasyon işleri şube müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılır ve İşletmelerde yapılan yol,sanat yapısı,üst yapı gibi işlerin yaptırılmasında gerekli kontrol işlemleri Şube Müdürlüğü teknik elamanlarınca yürütülmektedir.Bunun yanında mevcut orman yollarının tamir bakım işlerinin yaptırılmasında gerek teşkilatımızın iş makinelerine ve gerekse özel sektöre Şube Müdürlüğünün yapacağı bir program çerçevesinde yaptırılmaktadır.Ve her ay Faaliyetiyle ilgili Orman Genel Müdürlüğüne cetvel göndermek

          İNŞAAT İŞLERİNİN YAPIM VE ONARIMI   

Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerin inşaat işlerinin yapımı ve tamiratları Makine İkmal Şube Müdürlüğünün kontrolünde ,yeni inşaatlarda  ise Genel Müdürlüğümüzce tasdik görmüş

Tip projelere göre yaptırılmaktadır.Bölge Müdürlüğümüz birimlerinde idare binaları,hizmet evleri,depo binaları,toplu koruma binaları, sosyal tesisler vb. gibi çok çeşitli binalar bulunmaktadır.

Mevcut binaların tamir ve bakımları da Makine İkmal Şube Müdürlüğünün tevziatını yaptığı tesisat tamirat ödenekleri ile yaptırılmakta ve bunlarında gerekli olan kontrolleri Şube Müdürlüğü teknik elamanları tarafından yapılmaktadır.Bunların yanında ekonomik ömrünü doldurmuş ve ihtiyaç fazlası taşınmazların bedel tespit işlemleri de Makine İkmal Şube Müdürü İnşaatçı teknik elamanlarında katılımı ile oluşturulan komisyon marifetiyle yapılmaktadır. Ve her ay Faaliyetiyle ilgili Orman Genel Müdürlüğüne cetvel göndermek

 

 İŞ ÜRETİM VE KORUMA MAKİNELERİ İLE HİZMET    VASITALARINI İŞLETME VE İKMAL İŞLER

Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin hizmet vasıtaları,iş makineleri, üretim ve koruma makinelerinin işletilmesi, ikmalleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yaptırılması Makine İkmal Şube Müdürlüğünün kontrolünde gerçekleşmektedir.Söz konusu makinelerin bir yıllık işletme ve tamir bakım giderlerinin ihtiyaçlarına göre İşletmelere tevziatı Makine İkmal Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.İşletme Müdürlüklerinden aylık olarak gönderilen Makine Kontrol Kartları ve İşletme Giderleri Cetvellerinin aylık kontrolleri şubemiz teknik elamanlarınca kontrol edilerek görülün aksaklıklar ilgili İşletmelerine yazılı olarak bildirilir ve düzeltme yoluna gidilmektedir.

Bahse konu makinelerin tamir ve bakımları Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Şube Müdürlüğüne bağlı Seyyar Tamir ekiplerine yaptırılmaktadır.Söz konusu seyyar tamir ekibi 2 motor ustası,1 şase ustası olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca bu işlerin gerekli takip ve kontrolünü yapan bir ikmal sorumlusu teknik eleman görev yapmaktadır. Ve her ay Faaliyetiyle ilgili Orman Genel Müdürlüğüne cetvel göndermek

dairbaskanliklariweb_24.gif