ozden IMG_1411.jpg 
  Özden TUYOĞLU
 
Öz Geçmişi
1983 Erzurum  doğumlu , İlk Orta ve Lise eğitimini Erzurum ilinde tamamladı.2004 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başladı. 

2008-2011 yılları arasında Erzurum İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkez şefliği, 2011-2012 yılları arasında Planlama Şube Müdürlüğü mühendisi,2012-2016 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü mühendisi,2016-2019 yılları arasında Etüt Proje Başmühendisliği mühendisi olarak görev yaptı. 
2019 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimini tamamladı 2019 yılı  Eylül ayı itibariyle Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdür Vekili olarak bu görevi yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.