Senkaya 01.jpg 

ŞENKAYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü 1979 yılında kurulmuştur. 4 adet Orman İşletme Şefliği vardır.
İşletme Şefliklerinden Şenkaya Orman İşletme Şefliği Şenkaya İlçe Merkezinde, Pınar Orman İşletme Şefliği ilçe merkezine 15 Km. mesafedeki Akşar Mahallesinde, Karıncadüzü ve Kılıçboğazı İşletme Şeflikleri İlçe merkezine 50 Km mesafedeki Değirmenlidere Mahallesinde bulunmaktadır.
Bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli köylerde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
Şenkaya Orman işletme Müdürlüğü Şenkaya İlçesinin tamamını kapsamaktadır.
Genel alanı,  yenilenen Amenajman plan verilerine göre;   146433,50 hektar olup,  bunun 39162,50 (%27) hektarı ormanlık alan 107271,00 (%73) hektarı açık alandır. Ormanlık alanın 24295,50 (%62) hektarı verimli orman, 14867,00 (%38) hektarı verimsiz ormandır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
Şenkaya Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, Erzurum ilinin ilçelerinden biridir. Erzurum’a 185 km uzaklıkta, denizden yüksekliği 1860 m olan bir yerleşim yeridir. Kuzeyi Ardahan ve Oltu, Güneyi Sarıkamış, Doğusu Kars ve Batısı Oltu Orman İşletme Müdürlükleri ile çevrilidir.
İlçede hakim rüzgarlar genellikle mevsimlere göre farklılıklar gösterir.  Ancak genel olarak hakim Rüzgar yönü  Batı-Güney, Batı -Doğu, Güney- Doğu rüzgarlarıdır.
İlçenin nisbi nem ortalaması %75'tir.
İlçeye en fazla yağış Haziran ayında, en az yağış ise Aralık ayında düşer. Yıllık ortalama yağış miktarı 520 mm civarındadır.
PERSONEL DURUMU :
Şenkaya Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme müdür yardımcısı, 4 işletme şefi, 1 sayman, 8 memur,17 orman muhafaza memuru, 22 daimi işci, 13 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 67 personel çalışmaktadır.